Adgang til arkivalier

Forvaltninger og institutioner kan på visse betingelser bruge deres egne og deres forgængeres sager, der er afleveret til Gribskov Arkiv.

Ansatte, der har brug for en sag i forbindelse med deres arbejde, skal kontakte arkivets medarbejdere Jonna Henriksen eller Pernille Sonne. Find kontaktoplysninger under medarbejdere eller på medarbejderportalen.

Du må kun bestille en sag fra arkivet som led i dit arbejde. Hvis du ønsker at se arkivalier af private grunde, skal du bestille dem som privatperson. Nogle arkivalier er beskyttet af arkivloven, hvilket betyder, at man skal søge om adgang for at se dem. Læs mere om at søge adgang her.

Aktindsigt og adgang efter arkivloven

Gribskov Arkiv behandler ikke ansøgninger om aktindsigt i forvaltningens arkivalier. Det gør den enkelte forvaltningsafdeling selv. Arkivet behandler ansøgninger om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier efter arkivloven.