Gennemse Tag

Borde

Flytning af borde torsdag den 15. december

Uro og færre arbejdsstationer

Vi får nye borde torsdag den 15. december og skal kassere en del udtjent inventar. Fra onsdag eftermiddag og det meste af torsdag vil arkivet være præget af den interne flytning. Vi rydder de borde, der skal kasseres eller flyttes, onsdag, og så kommer flyttefolkene torsdag morgen, og befrier os for de overflødige møbler. Derefter bæres de nye borde på plads, og vi genetablerer pc’er, skannere og andet udstyr på de nye borde. Dette kan ikke undgå at være til gene brugerne. Til gengæld får vi bedre borde at arbejde ved.

Vi beklager ulejligheden!

OBS: Lidt færre arbejdsstationer frem til 19. december

Torsdag den 15. december får arkivet nogle nye skriveborde. Samtidig flytter vi rundt på nogle af de gamle borde og kasserer de mest utidssvarende. For at kunne rykke rundt på inventaret, er vi nødt til også at flytte på it-udstyret. Det betyder, at der i øjeblikket er tre arbejdsstationer færre end normalt. Senere i processen bliver vi nødt til at flytte endnu mere rundt. Det betyder, at der muligvis ikke er nogen pc-pladser er til rådighed til arkivets brugere torsdag den 15. december. Måske er vi først helt færdige med nyindretningen mandag den 19. december.
Vi forsøger at gennemføre omflytningen med så få gener for brugerne som muligt.