Gennemse Tag

Frivillige

Frivilligdag oktober 2017

Frivillige fra Helsinge Lokalhistoriske Arkiv ved frivilligdag 1976.
Helsinge Lokalhistoriske Arkiv blev lagt sammen med Gilleleje Lokalarkiv og Græsted Lokalarkiv i 2012 til Gribskov Arkiv.

Tirsdag den 3. oktober holdt Gribskov Arkiv frivilligdag for arkivets frivillige. Det gør vi fire gange årligt, og det er altid rigtig hyggeligt. På frivilligdagene fortæller personalet om, hvad der aktuelt rører sig på arkivet, og vi plejer at se en film eller to fra arkivets samlinger. Derefter er der kaffe og kage og livlig snak. Næste frivilligdag er den 21. november.

Mange af arkivets frivillige arbejder med registrering af arkivalier og fotografier, og nogle indskanner fotos, så de kan bruges på en computer.

I november forventer vi at starte et såkaldt crowdsourcing-projekt op, hvor vi skanner sognerådsprotokoller fra de gamle sognekommuner og lægger dem på nettet i et indtastnings-program. Arkivmateriale skal nemlig indtastes, for at oplysninger bliver søgbare online. Det er en tidskrævende proces, der kun kan ske, hvis mange hænder sætter sig til tasterne. Du kan indtaste hvor som helst, bare du har adgang til internettet. En halv time en gang om ugen er også værdifuldt, bare vi er nok, der gør det! Mere om det i november.

Foruden de fire frivilligdage holder vi julefrokost og sommerudflugt for de frivillige. Læs mere om at være frivillig. Og se sæsonplanen her.

Sæsonplan for frivillige 2017/2018

Gribskov Arkiv afholder hvert år en række arrangementer for gruppen af faste frivillige. Nederst på denne side finder du en samlet oversigt over denne sæsons arrangementer. Læs mere om at være frivillig.

Fællesdage

Fællesdagene finder sted på et par udvalgte tirsdag eftermiddage. Her fortæller arkivets personale nyt fra arkivet, og vi ser ofte nogle gamle film. Desuden er der kaffe og kage – og så går snakken! Formålet med fællesdagene er først og fremmest socialt og giver de frivillige mulighed for at mødes på tværs. Mange kommer nemlig på arkivet på faste ugedage – fx mandag og tirsdag – og har dermed ikke så ofte mulighed for at tale med dem, der kommer andre dage, såsom onsdag og torsdag.

Julefrokost

Begrebet julefrokost behøver vist ikke yderligere introduktion! Vi holder fælles julefrokost for personale og frivillige den sidste åbningsdag før jul.

Sommerudflugt

I foråret eller forsommeren tager vi på en fælles udflugt til et interessant sted i Gribskov Kommune. Her hører vi lidt om stedets historie, og efterfølgende er der frokost på arkivet. Sommerudflugten markerer afslutning på årets sæson, for kort tid efter begynder de fleste at holde ferie. Men en del frivillige kommer faktisk på arkivet sommeren igennem alligevel.

Arrangementsdatoer

Fællesdage – altid om tirsdagen
  • 3. oktober 2017 kl. 13.00
  • 21. november 2017 kl. 13.00
  • 23. januar 2018 kl. 13. 00
  • 6. marts 2018 kl. 13.00
Julefrokost
  • Onsdag den 20. december 2017 kl. 13.00
Sommerudflugt
  • Tirsdag den 8. maj 2018 – yderligere information følger

I maj 2017 gik sommerudflugten blandt andet til Søborg Kirke, hvor vi fandt adskillige indridsede mindesmærker i kirkens murværk.

Søborg Kirke
Søborg Kirke

Ekstraordinært lukket tirsdag den 9. maj 2017

Søborg Kirke
Søborg Kirke

Gribskov Arkiv holder lukket tirsdag den 9. maj 2017. Vi skal nemlig på den årlige udflugt for personale og frivillige. I år går turen til Søborg, hvor vi blandt andet skal se kirken og høre om dens historie. Vi åbner igen onsdag den 10. maj kl. 10-14.

Frivillige på udflugt til Rigsarkivet den 9. marts 2017


Den 9. marts 2017 tager størstedelen af arkivets frivillige og et par stykker fra personalet på udflugt til Rigsarkivet. Her skal vi vises rundt og se nogle af de flotte og betydningsfulde arkivalier, som Rigsarkivet opbevarer.

Rigsarkivet har først og fremmest ansvar for statens arkivalier, men har også store mængder af kommunale og private arkivalier. Blandt de statslige arkivalier kan nævnes kongeloven fra 1665, alle Danmarks grundlove – og kilometervis af dokumenter fra den offentlige forvaltning, foruden mange, mange gigabytes elektroniske arkivalier. Læs om Rigsarkivets klenodier her.

I modsætning til Rigsarkivet har Gribskov Arkiv ingen statslige arkivalier, men kommunale og private eller lokalhistoriske arkivalier.