Søg om adgang til arkivalier

Det må du se ifølge arkivloven

Store dele af Gribskov Arkivs samlinger kan du uden videre få lov til at se på arkivet. Men en del af vores arkivalier indeholder fortrolige oplysninger. De er beskyttet af en tidsfrist.

De allerfleste arkivalier kan du frit benytte. I enkelte tilfælde kan den, der har afleveret materialet til arkivet, have lagt begrænsninger på brugen af det.

Arkivalier, der ikke indeholder fortrolige oplysninger eller er underlagt en særaftale, kan frit benyttes, når de er 20 år. Arkivalier, der indeholder fortrolige oplysninger om enkeltpersoner, kan frit benyttes, når de er 75 år.

Ældre protokoller på en hylde

Søg adgang til materiale med tidsfrist

Hvis du vil se arkivalier med tidsfrist, skal du søge om det skriftligt. Du kan enten sende en ansøgning til arkivet via digital post, eller du kan ansøge på papir. Vi behandler ikke mundtlige ansøgninger eller ansøgninger på almindelig e-mail.

Ansøgningen

Din ansøgning skal indeholde oplysninger om:

  • hvem, der har skabt arkivalierne
  • hvad arkivalierne handler om
  • hvornår arkivalierne er fra
  • hvad du skal bruge arkivlierne til

Formålet kan være:

  • at søge oplysninger om dig selv eller din nærmeste familie
  • slægtsforskning
  • studieopgaver, artikler og bøger
  • publicering, dvs. reproduktion af materialet, fx som illustration i en bog
  • andet – det skal beskrives nærmere i ansøgningen

opens in a new windowArkivloven bestemmer, hvad du må se.

Adgang eller aktindsigt

Hvis du ikke ved, om du skal søge adgang efter arkivloven eller aktindsigt efter anden lovgivning, så spørg os på arkivet. Vi hjælper gerne med at afklare dit behov.

Sådan behandler vi din ansøgning om adgang efter arkivloven

Når vi modtager en ansøgning om adgang til arkivalier med tidsfrist, finder vi det pågældende materiale frem og vurderer, om ansøgningens formål svarer til arkivaliernes indhold og reglerne i arkivloven. Hvis du får lov til at se materialet, får du en skriftlig adgangstilladelse. I tilladelsen står, at du har tavshedspligt om oplysningerne i det pågældende materiale. Du skal bekræfte overfor arkivet, at du vil overholde tavshedspligten.

Du kan i visse tilfælde fritages fra tavshedspligten.

Næsten alle, der ansøger om adgang, får tilladelse.

Søg om aktindsigt

Hvis du har brug for arkivmateriale til andre formål end arkivlovens, skal du søge om aktindsigt efter anden lovgivning, oftest offentlighedsloven. Du skal henvende dig til kommunen, som derefter får tilsendt materialet fra arkivet. Det er den kommunale forvaltning, der afgør din sag om aktindsigt.