Arkivets opgaver

Vi passer på historien

En mand studerer arkivalier i et skab
Dansk Biavlerforening udstedte diplom for fremstilling af syltetøj i 1899

Vores sam­linger: arki­valier

Gribskov Arkiv indsamler arkivalier. Et eksempel er dette fine 3.-præmie-diplom for fremstilling af syltetøj, som gårdejer Lars Nielsen fra Hemmingstrup fik af Danmarks Biavlerforening i 1899.

Kommunens arkiv – og dit

Gribskov Arkiv er et offentligt arkiv, hvor alle har adgang. Vi har arkivalier fra administrationen i Gribskov Kommune og dennes forgængerkommuner, foruden private (lokalhistoriske) arkivalier og en billedsamling på cirka 70.000 billeder.

Vi servicerer Gribskov Kommunes forvaltning med arkivering og fremfinding af gamle sager. Vi laver kopier af eksamensbeviser til borgere, der har mistet deres bevis fra folkeskolen. Og vi formidler lokalhistorien og stiller vores samlinger til rådighed for offentligheden.

Vi tager imod dine gamle dokumenter og fotografier fra Gribskov.

Sagsbehandlingstider

Vi besvarer almindelige henvendelser inden for 10 arbejdsdage.
Vi besvarer ansøgninger om adgang efter arkivloven inden for 15 arbejdsdage.
Fotobestillinger ekspederes inden for 30 dage.
 
Ofte er vi meget hurtigere end de ovenstående frister.

Vores samlinger omfatter

  • cirka 100.000 historiske billeder, heraf ca. 65.000 skannede
  • dokumenter fra mere end 6.000 lokale virksomheder, foreninger og privatpersoner
  • kort og bygningstegninger
  • kommunale protokoller og sager fra 1842 og frem
  • arkiveringsversioner af kommunale it-systemer

Organisatoriske forhold

Gribskov Arkiv er oprettet i henhold til § 7 i arkivloven. Selvom arkivet er en del af Gribskov Kommune og finansieret af kommunen, er arkivet også en selvstændig myndighed, der blandt andet fører tilsyn med kommunens arkivdannelse.
 
 
Gribskov Arkiv er en del af Gribskov Kommunes Center for Erhverv, Fritid og Kultur. Du kan læse om centeret og se et organisationsdiagram på opens in a new windowkommunens hjemmeside.

Mere om vores opgaver og samarbejds­partnere

Vi stiller vores samlinger til rådighed for borgere og myndigheder og vejleder dem i brugen af arkivalier.

Vi rådgiver de kommunale myndigheder om arkivdannelse og varetagelse af arkivmæssige hensyn. Og vi samarbejder om kulturarven med vores frivillige, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet, kommunens forvaltning og Museum Nordsjælland.

Gribskov Arkiv er en del af Gribskov Kommune. Arkivet er desuden medlem af Organisationen Danske arkiver ODA og Netværk for Elektronisk Arkivering NEA.

Vores private eller lokalhistoriske arkivalier er registreret og til dels publiceret på internettet på  opens in a new windowarkiv.dk.

Her kan du blandt andet finde flere tusind digitaliserede billeder.

Vi er også i gang med at registrere de kommunale arkivalier i opens in a new windowwww.gribbas.dk.

Det er et stort arbejde, som kommer til at tage flere år, men der kommer hele tiden flere og flere registreringer til. Du kan selv søge i databasen. Hvis du ikke finder, det du leder efter, så kontakt arkivet.

Læs mere om vores aktiviteter i årsberetningerne.

Gribskov Arkivs historie – kort version

Gribskov Arkiv blev i 2012 etableret som kommunalt arkiv i henhold til § 7 i arkivloven, også kaldet et stadsarkiv.

Vi modtager og bevarer Gribskov Kommunes arkivalier, og vi har arkivalier fra Gribskov Kommunes forgængerkommuner: Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune – og fra deres forgængerkommuner. Vi har endvidere arkivalier indsamlet fra private af tre lokalhistoriske arkiver:

  • Helsinge Lokalarkiv (oprettet 1973)
  • Gilleleje Lokalarkiv (oprettet 1976)
  • Græsted Lokalarkiv (oprettet 1978)

Lokalarkiverne blev oprettet af lokale ildsjæle på frivillig basis, som det skete mange steder i Danmark i 1970erne, hvor interessen for lokalhistorie voksede markant efter kommunalreformen i 1970.

Siden kom de til at indgå i deres respektive kommuners kulturtilbud og blev drevet for kommunale midler. De tre arkiver blev samlet i ét fælles arkiv, der sammen med Gilleleje Museum indgik i konstruktionen Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre.

Da Gribskov Kommune oprettede stadsarkiv i 2012, blev dette lagt sammen med lokalarkiv-funktionen under navnet Gribskov Stads – og Lokalarkiv. I 2014 blev Gilleleje Museum lagt sammen med Hørsholms Egns Museum og Folkemuseet i Hillerød til Museum Nordsjælland. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre blev dermed de facto opløst. 

I 2016 skifede Gribskov Stads- og Lokalarkiv navn til Gribskov Arkiv, og i 2018 blev de sidste rester af Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre afviklet og afløst af en samarbejdsaftale mellem Gribskov Arkiv og Museum Nordsjælland.

Læs også: historien om Lokalhistorisk forening for Helsinge og omegn, skrevet af Aase Bomholdt, der har været frivillig gennem mange år.