Beretning 2018 offentliggjort
Græsted Skole, klassebillede.

Beretningen om arkivets arbejde i 2018 er nu offentliggjort. Læs mere her.

I 1922 stod Græsted Skoles nye bygning færdig. Nogle af de børn, der fik glæde af dét, ses her på klassebilledet fra cirka 1925. Billedet er brugt som illustration til en artikel om skolen i Museum Nordsjællands årbog for 2018, Alle Tiders Nordsjælland, som er omtalt i beretningen for 2018.