Brug Gribskov Arkiv

Gribskov Arkiv er et offentligt arkiv, hvor alle har adgang. Vi har arkivalier fra administrationen i Gribskov Kommune og dennes forgængerkommuner, foruden private (lokalhistoriske) arkivalier og en billedsamling på cirka 70.000 billeder. Du kan købe kopier af vores billeder – priser fremgår af vores takstblad.

Vi servicerer Gribskov Kommunes forvaltning med arkivering og fremfinding af gamle sager. Vi laver kopier af eksamensbeviser til borgere, der har mistet deres bevis fra folkeskolen. Og vi formidler lokalhistorien og stiller vores samlinger til rådighed for offentligheden.

Find arkivalier i vores tre databaser

De nyeste kommunale arkivalier er uregistrerede. De ældre kommunal arkivalier (1842-1970) er registreret i trykte registraturer.

Vi arbejder på at registrere de kommunale arkivalier i Gribbas.

 

 

Du kan søge i dele af vores private/lokalhistoriske samlinger på www.arkiv.dk Vi arbejder på at øge mængden af tilgængelige informationer om samlingerne på arkiv.dk.

Andre af vores arkivalier er registreret i vores database Mars. Det er de private (lokalhistoriske) arkivalier og fotografier, du endnu ikke kan finde oplysninger om på arkiv.dk. Der er ikke adgang til Mars fra internettet, så du skal komme forbi på Græsted Stationsvej 8, hvis du vil bruge databasen.

Foto af arkivets frivillige efteråret 2016

17 mennesker er frivillige på Gribskov Arkiv. De interesserer sig alle for lokalhistorie og bibringer arkivet vigtig viden om kommunens lokalområder. Du kan også være med!

De fleste frivillige arbejder med registrering af arkivalier og skanning af billeder. Særligt med hensyn til billederne er deres kendskab til kommunens store og små hjørner uvurderlig – takket være de frivillige får vi sted- og personbestemt mange billeder.

Andre frivillige arbejder med dokumentation af nutiden til gavn for eftertiden. Det kan være ved at fotografere bygninger og landskaber i kommunen, eller ved at interviewe de nuværende gribskov-borgere om deres erindringer eller hverdag. Nogle bidrager med gøremål som at sætte nyordnede arkivalier på plads eller andre praktiske opgaver.

Arkivet afholder flere fællesarrangementer for de frivillige i løbet af året, blandt andet sommerudflugt og julefrokost.

Vil du også være med? Så kom gerne forbi og se arkivet og få en snak med os – eller ring til arkivleder Pernille Sonne på 72 49 70 87.

Få en ny kopi af dit eksamensbevis fra folkeskolen

Hvis du har gået på en skole i Gribskov Kommune og har mistet dit eksamensbevis (afgangsbevis) fra før 2011, kan du få en ny kopi hos os. Det er gratis.

Hvis dit afgangsbevis er fra 2011 eller senere, kan du selv finde det på KMD Skolearkiv. Log på med NemID.

Sådan får du kopi af eksamensbevis fra Gribskov Arkiv

Du kan møde op personligt i åbningstiden og hente dit bevis.
Vigtigt: Ring i forvejen og aftal tid: 72 49 99 45, så vi kan have beviset parat til dig, når du kommer. Du skal vise legitimation, når du henter kopien af dit eksamensbevis.

Du kan bestille en kopi ved at skrive til arkivet via Digital Post. Vi sender beviset inden for tre hverdage.

Du kan ringe til arkivet og bestille beviset. Vi sender beviset inden for tre hverdage via Digital Post.

Det skal vi vide om dig

Når du ønsker en kopi af et eksamensbevis, skal du oplyse følgende

 • Skolens navn
 • Dit eksamensår
 • Eksamenstype: 9. eller 10. klasse
 • Dit navn på eksamenstidspunktet
 • Dit cpr-nummer
En fisker bøder garn

Det må du se ifølge arkivloven

Store dele af Gribskov Arkivs samlinger kan du uden videre få lov til at se på arkivet. Men en del af vores arkivalier indeholder fortrolige oplysninger. De er beskyttet af en tidsfrist.

De allerfleste lokalhistoriske arkivalier kan du frit benytte. I enkelte tilfælde kan den, der har afleveret materialet til arkivet, have lagt begrænsninger på brugen af det.

Kommunale arkivalier, der ikke indeholder fortrolige oplysninger, kan frit benyttes, når de er 20 år. Arkivalier, der indeholder fortrolige oplysninger om enkeltpersoner, kan frit benyttes, når de er 75 år.

Søg om adgang til materiale med tidsfrist

Hvis du vil se arkivalier med tidsfrist, skal du søge om det skriftligt. Du kan enten sende en ansøgning til arkivet via digital post, eller du kan ansøge på papir. Vi behandler ikke mundtlige ansøgninger eller ansøgninger på almindelig e-mail.

Ansøgningen

Din ansøgning skal indeholde oplysninger om arkivskaber, arkivserie og periode og evt. løbenummer eller journalnummer, hvis du kender dette. Desuden skal du oplyse, hvorfor du vil se det pågældende materiale. Formålet kan være

 • at søge oplysninger om dig selv eller din nærmeste familie
 • slægtsforskning
 • studieopgaver, artikler og bøger
 • publicering, dvs. reproduktion af materialet, fx som illustration i en bog
 • andet – skal beskrives nærmere i ansøgningen

Ordforklaring

 • Arkivskaber: den, der oprindeligt har samlet eller skabt arkivalierne. Det kan fx være en kommunal forvaltning, en skole, en privatperson, en virksomhed eller en forening
 • Arkivserie: den overordnede enhed, som arkivalierne indgår i, fx journalsager, eksamensbeviser eller breve
 • Periode: det tidsforløb, som arkivalierne dækker – en årrække eller et konkret år
 • Løbenummer: arkivalierne er pakket i æsker, der har et løbenummer
 • Journalnummer: kommunens sager har et nummer, der identificerer dem

Hvis du ikke kender de relevante oplysninger, der skal bruges til at søge adgang, kan arkivets personale hjælpe dig med at finde dem.

Sådan behandler vi din ansøgning

Når vi modtager en ansøgning om adgang til arkivalier med tidsfrist, finder vi det pågældende materiale frem og vurderer, om dit formål svarer til arkivaliernes indhold og reglerne i arkivloven. Hvis du får tilladelse til at se materialet, får du en skriftlig adgangstilladelse, som du skal underskrive og medbringe den dag, du kommer for at se arkivalierne. I tilladelsen står, at du har tavshedspligt om oplysningerne i det pågældende materiale. Du kan i visse tilfælde fritages fra tavshedspligten.

Søg om aktindsigt

Hvis du har brug for arkivmateriale til andre formål end de ovennævnte, fx til en klagesag, skal du søge om aktindsigt efter forvaltningsloven, offentlighedsloven eller retsplejeloven. Du skal henvende dig til kommunen, som derefter får tilsendt materialet fra arkivet. Det er den kommunale forvaltning, der afgør sagen.

Adgang eller aktindsigt

Hvis du ikke ved, om du skal søge adgang efter arkivloven eller aktindsigt efter anden lovgivning, så spørg os. Vi hjælper gerne med at afklare dit behov.

Køb bøger

Gribskov Arkiv sælger nedenstående bøger på arkivet (bøger sendes ikke, men skal afhentes). Vi har også enkelte andre lokalhistoriske titler af ældre dato, der sælges for 20 kr. stykket. Spørg på arkivet.

NB: Vi er i øjeblikket ikke i stand til at modtage anden betalingsform end kontanter.

En landsby i vækst. Træk af Helsinges historie i 1800. Af Hans Ethelberg

Beretningen tager sin begyndelse i 1812, da den senere kammerråd Johan Jørgen Lorentzen overtog Helsinge Kro, og den følger Lorentzens nevøer, brødrene Rundin og andre driftige helsingeborgere frem til århundredeskiftet. 100 kr.

Michael H. Ahlström: Gennem Kampe til Stjernerne.

Den sidste dag i september 1944 faldt en flyvemaskine ned i den nordlige del af Gribskov. Hvor kom den fra, hvad skulle den her og hvem fløj den? Havde det noget at gøre med, at det var midt under 2. Verdenskrig, og betød hændelsen noget for lokalbefolkningen? Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog. 149 kr.

Ulla og Gunnar Petersen: Billeder fra det gamle Græsted. 2008

Hæfte med billeder af personer og huse fra det gamle Græsted. 20 kr.

Holbo Historier – årbog fra Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje samt Omegns Museumsforening og Arkiv- og Museumsforeningen for Helsinge og Omegn, årgange 2007-2014. Årbogen udkommer ikke længere. 30 kr. pr. styk.

Luk menu