Gribskov Arkiv bliver en del af et samlings­punkt

Tirsdag den 28. januar 2020 besluttede Gribskov Byråd endeligt, at der skal etablere et kulturelt samlingspunkt i Græsted. Beslutningen har været ventet. Den er nemlig omtalt i byrådets budgetforlig for 2020. Med tirsdagens beslutning er det sidste skridt taget i en længere proces, idet byrådet har godkendt at frigive de penge, der skal investeres i det kulturelle samlingspunkt. Læs opens in a new windowreferatet af byrådsmødet her (åbner i et nyt vindue).

Samlingspunkt = "bofællesskab"

Etableringen af samlingspunktet består af flere elementer. Arkivet afgiver en del af sine bygninger til Græsted Frivilligcenter. Dermed bliver arkivet og frivilligcenteret naboer. Arkivet flytter sine lokalhistoriske arkivalier til et andet magasin og indretter læsesal med hyggekrog i det nuværende lokalhistoriske magasin.

Personalet rykker på 1. sal og får fælles kontor.

Både arkivet og frivilligcenteret vil fremover låne lokaler på BLIK – Græsted Bibliotek og på Gribskolen til større arrangementer.

BLIK har som følge af byrådets beslutning desuden igen fået bemanding i 16 timer om ugen fordelt på fire dage.

 

Samlingspunkt = flytning = lukke­periode

Arkivet skal tømme sit lokalhistoriske magasin, der skal bygges om og indrettes til læsesal. Det er et stort arbejde at flytte arkivalier, og vi er gået i gang med at planlægge arbejdet. Derfor er vi nødt til at lukke arkivet i flytteperioden og under ombygning og istandsættelse. Vi ved endnu ikke præcis, hvornår eller hvor længe vi skal holde lukket. Vi forventer i øjeblikket, at det bliver fra 1. marts til 1. juni 2020.

Samlingspunkt = samarbejde

Samlingspunktet skal ikke kun være et bofællesskab. Gribskov Arkiv glæder sig til at få nye naboer og til at etablere forskellige former for samarbejde med frivilligcenteret, ligesom vi gerne vil udvide samarbejdet med Gribskolen og BLIK.