Græsted Syd Station. Foto: Henrik Bachmann, 2024

Græsted Syd (tidligere Pibemose Station)

Græsted Syd Station. Foto: Jacob Laursen, 2022
Græsted Syd Station. Foto: Jacob Laursen, 2022

En opblomstring af parcelhuskvarterer ved Ramsager og Skovsminde i slutningen af 1960'erne var grunden til at Græsted Syd station blev lavet. Dengang hed den dog Pibemose. De mange boliger lå for langt fra Vokstrup, som ellers havde været områdets trinbræt. Derfor erstattede man Vokstrup med Pibemose. 

Postkort af Græsted Syd Station, 1992. Foto: Gribskov Arkiv

En sjov historie herfra er, at venteskurret på perronen var i så dårlig stand, at man ikke kunne flytte det, og derfor valgte man i stedet at lave et nyt mindre venteskur ved siden af.