Fotos af Mårum Station, Jytte Kilstrup, 2023

Mårum Station

Mårum Station åbnede den 20. januar 1880 på strækningen Hillerød-Græsted. Der var seks afgange om dagen - tre mod Græsted og tre mod Hillerød.

Mårum Station, ca. 1921
Mårum Station, ca. 1921

I beretninger om Gribskovbanen bliver det ofte nævnt, at når toget kører fra Kagerup station mod Mårum, må det igennem både nåleskov og blandet skov. Stationen ligger lige midt i Gribskov - omgivet af skov til alle sider. 

Rudolf Th. Poulsen

Holdepladsforvalter Rudolf Th. Poulsen, der siden 1. februar 1913 havde været på Mårum station, blev samme år forflyttet til Vejby, hvor han var stationsmester frem til 1. april 1941. Poulsen var dog ikke særlig tilfreds med denne forflyttelse fra Mårum, for han havde ved siden af sit arbejde på stationen drevet en god forretning med salg af brænde. Dette var en oplagt forretningsmulighed, da stationen havde et omløbsspor til netop læsning af brænde. Sidesporet blev endda forlænget på grund af de store godsmængder.

Poulsen havde startet sin karriere hos Gribskovbanen som stationskarl i Gilleleje i april 1898, og fra september 1903 til februar 1913 havde han været konduktør med hjemsted i Gilleleje. Han har altså været en af banens mest loyale medarbejdere.

Mårum station er gennem årene blev neddroslet en hel del. I starten indeholdt stationsbygningen både ventesal, ekspeditionslokale og bolig for holdepladsbestyreren. I dag er den blot en gennemkørselsstation, hvor du må trykke stop for at toget standser.

Mårum Station, ca. 1990
Foto: Mårum Station, ca. 1990. Stig Olkjær Rex

Kilde: Gribskovbanen, skrevet af Ole-Chr. M. Plum og Lars Viinholt Nielsen, Dansk Jernbane-Klub, 2009

VIDSTE DU AT...

Man kunne sende julegaver med banen? Banepakker var et godt alternativ til pakkeforsendelser med postvæsenet. Driftsbestyrer Thage benyttede sig af den frie konkurrence, og reklamerede at Gribskovbanen var ”Billig, hurtigt og sikker”.