Foto: Henrik Bachmann, 2023

Duemose Trinbræt

Duemose Trinbræt blev opført i forbindelse med anlægget af Helsingebanen i 1897.

Trinbrættet ligger ved vejen mellem Ejlstrup og Kagerup, lige op til Gribskov. Oprindelig havde det blot en kort grusperron og en ventehal af samme type som på Gribsø Trinbræt.


Duemose trinbræt ca. 1970 med ankommende 3-vogns Y-tog fra Tisvildeleje. Foto: Gribskov Arkiv, ukendt fotograf.

I 1937 forbedrede man oversigtsforholdene ved overkørslen. Entreprenøren, Axel Mikkelsen fra Nejlinge, anlagde samtidig en ny perron og flyttede venteskuret et stykke mod nord og nærmere vejen. I 1990 blev perronen forlænget og asfalteret, så der blev plads til ind- og udstigning fra de lange 5-vogns Y-tog, der blev anvendt meget om sommeren.

Duemose trinbræt, ca. 1978

Duemose trinbræt, ca. 1978. Foto: Gribskov Arkiv, ukendt fotograf.

I »Gribskovbanen« (op.cit.) skriver Ole-Chr. M. Plum og Lars Viinholt-Nielsen, at »persontrafikken til og fra Duemose Trinbræt har altid været af mindre betydning. De fleste passagerer har været til og fra de nord for banen beliggende små landsbyer Ejlstrup, Ørbæk og Nellerød. I 1897/1898 benyttede ca. 2.000 rejsende trinbrættet. I 1924/25 var Duemoses passagertal på 9.000 (…) I 2005 steg i alt ca. 34.000 passagerer af eller på toget ved Duemose.«

Tegning af Duemose
Tegning af »Overkørsel over off. Bivej Nr. 21. Græsted-Maarum Kommune, ved Duemose«. Nederst i billedet ses Forsvarets to sidespor, og imellem dem anes lastekajerne til tipvognssporet, som førte til Maarum Teglværk. Gribskovbanens Arkiv.
Elever fra Maarum skole er ved at male trinbrættet, ca. 1981
Foto: Gribskov Arkiv, ukendt fotograf.

VIDSTE DU...

– at Gribskovbanen i 1981 fik hjælp fra elever på Mårum Skole? De malede læskuret som en del af et alternativt undervisningsforløb. 

Godsfrimærke, 1925. Foto: Arkiv Dansk Jernbane-Klub
Godsfrimærke udgivet i 1920. Foto: Arkiv Dansk Jernbane-Klub