Troldebakkerne trinbræt. Foto: Henrik Bachmann

Troldebakkerne og Lavø/Laugø

Troldebakkerne Trinbræt ligger 16,1 km fra Hillerød. Det åbnede i december 2021. På samme tid lukkede man Lavø/Laugø Trinbræt, som siden 1931 havde ligget ved landsbyen af samme navn 800 meter længere fremme på banen.

Troldebakkerne

I Bumletoget 2024-1 skriver Franz Fröling:

»Troldebakkerne er et nyt boligområde nord for Helsinge. Navnet har ikke noget at gøre med Troldeskoven i Tisvilde. Det har sin oprindelse i en gammel gård, Troldemosegård, som ligger inden for byudviklingsområdet og i tilknytning til Troldemosen.

Gribskov Kommunes vision for Troldebakkerne er en ny bydel præget af en kombination af rækkehuse, lejligheder og parcelhuse.

Trinbrættet er anlagt på en tidligere mark, og det har gjort det muligt at lave en ideel løsning set fra et passagersynspunkt. Det er udformet med en ensrettet tilkørselsvej, cykelstier og omkringliggende grønne arealer.«

Trinbrættet i Lavø

Da planen om en forlængelse af Helsingebanen til Tisvildeleje for alvor tog form først i 1920'erne, henvendte beboerne i Lavø sig til Gribskovbanen i håb om at få etableret et trinbræt ved Lavø Gade. Et trinbræt med mulighed for sidespor på det foreslåede sted forudsatte imidlertid et større jordarbejde, og Gribskovbanen vurderede, at det ville blive for dyrt. Da Tisvildebanen åbnede, måtte beboerne derfor køre de ca. tre kilometer til enten Ørby eller Helsinge, hvis de ville med toget.

Nogle år senere rejste man igen spørgsmålet, og denne gang kom driftsbestyrer Thage med et interessant forslag. Hvis man anlagde det ønskede trinbræt ved den private vej lidt tættere på Helsinge, så ville arbejdet kunne gøres både lettere og billigere. Banens ledelse støttede forslaget, og den 15. maj 1931 kunne man åbne trinbrættet Laugø.

I 1936 blev den private vej gjort til en offentlig vej – Kurrebrovej, og overkørslen ved Lavø Gade blev nedlagt. I 1944 fik trinbrættet et lille venteskur ca. 50 meter nord for perronen. Denne temmelig ubekvemme placering kan have været valgt for at friholde plads til en eventuel senere udbygning med et sidespor ved trinbrættet.

Trinbrættet Laugø

I 1966 ændrede man bynavnet fra »Lavø« til »Laugø« på opfordring fra en gruppe lokale borgere. Gribskovbanen ændrede navnet i sin køreplan for sommeren 1968, men på trinbrættet blev det gamle skilt med »Lavø« stående adskillige år endnu.

Laugø trinbræt
Laugø Trinbræt, omkring 1970. Det gamle skilt har fået påsat et nyt skilt med »Laugø«. Foto: Gribskov Arkiv. Ukendt fotograf.

Laugø Trinbræt blev nedlagt den 12. december 2021; det nåede lige at fejre sin 90-årsfødselsdag.

I perioden 1990-2008 lå Helsinge Hestevognsmuseum på Tornegård ved Laugø, men museet måtte lukke, og dets genstande blev flyttet væk fra byen. Laugø Smedje findes dog fortsat. Den blev overtaget af Helsinge Kommune med det formål at fungere som arbejdende museum. Pensionerede smede og andre frivillige sørger for, at der fortsat er ild i essen.

Kilder: »Gribskovbanen«, skrevet af Ole-Chr. M. Plum og Lars Viinholt-Nielsen, Dansk Jernbane-Klub, 2009, og »Bumletoget« nummer 2024-1, udgivet af Nordsjællands Jernbaneklub.

Køreplan, 1946
Gribskovbanens køreplan fra den 1. oktober 1946. Laugø er opført som »Lavø«. Foto: Gribskov Arkiv
Det nedslidt skilt, 2006
Det nedslidte skilt, 2006. Foto: Johnny Kierstein.
Banearbejdere
Banearbejdere ved anlægget af Tisvildebanen, ca. 1923. Foto: N. Nielsen.