Ny historisk viden kommer fra forskning. Gribskov Arkivs leder, Pernille Sonne, forsker i lokalområdets historie. Herunder præsenteres det aktuelle forskningsprojekt med arbejdstitlen Socialreformen 1933 lokalt.

Man kan sige, at Socialreformen af 1933 dannede grundlag for velfærdsstaten. Reformen fjernede i vidt omfang tab af borgerlige rettigheder for den, der modtog hjælp fra det offentlige. Uværdighedsstemplingen blev taget ud af lovgivningen.
Økonomisk betød reformen muligvis ikke meget for den enkelte, og social anseelse for en modtagelsesberettiget i lokalsamfundet voksede næppe heller med det samme som følge af de nye regler. Der er tale om et vist dilemma mellem den betydning, som reformen tillægges, når der holdes skåltaler for velfærdsstaten, og så de effekter, som forskningen hidtil har kunnet udpege af reformen.
Under arbejdstitlen Socialreformen 1933 lokalt undersøger forskningsprojektet, hvordan reformen faktisk kom til udtryk i et lokalsamfund i den nuværende Gribskov Kommunes område.

  • Hvordan forvaltede en sognekommune den nye lovgivning?
  • Hvem var dem, der modtog hjælp, og hvordan påvirkede hjælpen deres tilværelse?
  • Hvor tæt kan man som historiker komme på denne realisering af politikken i praksis?
Luk menu