Den 9. marts 2017 tager størstedelen af arkivets frivillige og et par stykker fra personalet på udflugt til Rigsarkivet. Her skal vi vises rundt og se nogle af de flotte og betydningsfulde arkivalier, som Rigsarkivet opbevarer.

Rigsarkivet har først og fremmest ansvar for statens arkivalier, men har også store mængder af kommunale og private arkivalier. Blandt de statslige arkivalier kan nævnes kongeloven fra 1665, alle Danmarks grundlove – og kilometervis af dokumenter fra den offentlige forvaltning, foruden mange, mange gigabytes elektroniske arkivalier. Læs om Rigsarkivets klenodier her.

I modsætning til Rigsarkivet har Gribskov Arkiv ingen statslige arkivalier, men kommunale og private eller lokalhistoriske arkivalier.