søg: fotos og arkivalier i databaser

Arkiv.dk – find private arkivalier og fotos

Arkiv.dk er en database, der er fælles for en lang række arkiver landet over. For Gribskov Arkivs vedkommende kan du søge i vores private arkivalier, herunder vores samling af billeder.

Indholdet i Gribskov Arkivs del af Arkiv.dk er for en stor dels vedkommende overført fra en anden, intern arkivdatabase kaldet Mars. En del af registreringerne bærer meget tydeligt af, at de kommer fra et andet system. Du kan derfor støde på mange lidt sære informationer. Det er noter, som Arkiv.dk har arvet fra Mars.

Arkivet har mange tusinde arkivregistreringer, og vi skal gennemgå dem for at sikre, at de ikke indeholder følsomme personoplysninger, før vi offentliggør dem. Det er et stort arbejde, og derfor er det ikke færdigt på én gang.

29. marts 2019 offentliggjorde vi de første 1.987 billeder – og flere kommer hele tiden til. Søg efter vores arkivalier i boksen herunder – eller gå til www.arkiv.dk og søg i hundredvis af arkivers samlinger på én gang.

Gribbas – find kommunale arkivalier

Gribbas er Gribskov Arkivs database over kommunale arkivalier. Vi har taget systemet i brug internt på arkivet i januar 2017, og vi er slet ikke færdige med at registrere arkivalierne. Men vi arbejder fortsat på det, og der kommer hele tiden nye oplysninger.

Gå til opens in a new windowGribbas – åbner i ny fane/vindue.

Hvad finder du i Gribbas?

Gribbas indeholder registreringer af arkivalier. Det er altså ikke selve arkivalierne, du kan se på nettet. Gribbas kan sammenlignes med bibliotekets database over bøger og andet materiale. På biblioteket kan du finde og bestille bøger i biblioteksdatabasen. I Gribbas kan du i øjeblikket kun finde arkivalier, men ikke bestille dem. Det kommer, når vi når lidt længere med registreringen og annonceres her på hjemmesiden.

Hvis du finder arkivalier, som du ønsker at se, skal du skrive til os på arkiv@gribskov.dk. Så kontakter vi dig, når materialet er parat til brug.

Gribbas – en del af Starbas

Gribbas er vores lokale del af en større arkivdatabase, der hedder opens in a new windowStarbas. I Starbas kan du søge på tværs af 20 forskellige arkivers samlinger.
Skriver du et ord i søgefeltet og trykker på Søg, søger du i alle arkivernes samlinger. Vil du kun søge i et enkelt arkivs samlinger, skal du klikke på dets logo på forsiden af Starbas.

Hele Starbas-platformen drives af Københavns Stadarkiv.

Vulkanisør Svend Larsen som lokomotivfører for Gribskovbanen. Ca. 1925

Vulkanisør Svend Larsen som lokomotivfører for Gribskovbanen. Ca. 1925.