Banner med teksten Gamle Gribskov

Historier fra Gamle Gribskov

Kan du lide lokalhistorie? Vil du vide mere om Gamle Gribskov? Så er du landet det rette sted.

Vi lægger løbende små historier om by og land, folk og fæ i gamle dages Gribskov.

Mandskab på Tisvildegårds byggeplads. Ca. 1926

Artikler om lokalsamfund og begivenheder

Kommunen består af 12 sogne med landdistrikter og mindre bysamfund. Vi har samlet en række små artikler om begivenheder i kommunen samt nogle af kommunens lokaliteter – du kan vælge dem i menuen herover under punktet Historier fra Gribskov.

Gribskovs historie

Gribskov Kommune har en spændende historie. Menneskene her har især ernæret sig af skoven, havet og det dyrkede land – og handel. Dertil kommer håndværk, i mindre grad industri.

Udsigt fra Kagerup over Gribskov (skoven)

Parforcejagt

I slutningen af det 17. århundrede anlagde hoffet et stjernemønstret vejsystem i Gribskov og i skove i det øvrige Nordsjælland. De blev brugt til parforcejagt, hvor et jagtselskab til hest og med hunde jagede en enkelt hjort, til den blev så udmattet, at den ikke kunne løbe længere. En af jagtselskabet skar nu halsen over på hjorten med en særlig kniv, kaldet en hirschfänger. Disse jagtstier findes stadig i dele af skoven. Parforcejagtlandskabet blev i 2015 udråbt til UNESCO Verdensarv – du kan læse meget mere om verdensarv og parforcejagt på parforcejagtlandskabets egen hjemmeside

Skovbrug

I anden halvdel af 1700-tallet begyndte man at dyrke skoven, dvs. at plante bestemte typer af ønskede træsorter i stedet for at lade skoven gro, som den selv ville. Enkelte bevoksninger af fx europæisk lærk findes endnu i Tinghus Plantage og ved Pibervang. Efter englandskrigene, hvor briterne erobrede hele den danske flåde, begyndte man at plante egetræer, der skulle vokse sig så store, at man kunne bygge orlogsskibe af dem. En del af disse flåde-ege findes stadig, for det tager et egetræ cirka 200 år at nå den størrelse. I mellemtiden begyndte man at bygge skibe af jern og stål.

Grib skoven

Gribskov betyder “skoven, der frit kan gribes”, dvs. udnyttes. Gribskov omtales i 1200-tallet som kongelig ejendom og var i middelalderen bebygget med små, spredte landsbyer og enkeltgårde. Esrum Kloster ejede dog en stor del af skoven i 1100-tallet med flere landsbyer og gårde. Ved reformationen overtog kronen de gejstlige jorder, således også Gribskov. I 1600-1700-tallet optrættede kongen de såkaldte frederiksborgheste ved Esrum Sø. Hestene gik og græssede på arealer, der var omgivet af jordvolde. Voldene kan stadig ses mange steder i landskabet.