Af Simon Steenfeldt Laursen

Esrum betyder »den åbne plads eller bebyggelsespladsen ved søen Es«, hvilket sidste kommer af Æsi, der betyder svulme op i meningen at gå over sine breder. Hermed har vi fået beskrevet det flade frugtbare engareal med omliggende skov ved landets mest vandrige sø. Dette landskab sammenholdt med mulighed for vandkraft og en for os endnu ukendt tidligere magtstruktur, er baggrunden for placeringen af et mægtigt kloster og udviklingen til et af Nordeuropas magtcentre i middelalderen.

Klosteret blev indviet i 1151 under navnet Vor Frue Kloster tilegnet Jomfru Maria. Det var bygget af den magtfulde Cistercienserorden på biskop Eskilds foranledning. Dets store firefløjede længer dækkede et enormt område. Den resterende for os prægtige bygning er mindre end en 1/10 af klostrets bygningsareal. Magtmæssigt dækkede klosteret også et enormt område, det kom op på at eje over 300 landsbyer i Nordsjælland. Efter reformationen i 1536 kom klosteret under kongen. Det skete på vilkår, hvor nogle af munkene frem til 1559 fik lov til at blive boende. Herefter startede en nedrivning og for det resterende blev det drevet som kongelig ladegård under lensmanden på Kronborg. I 1716–32 var det stutteri med dragoner, der var her at Frederiksborghesten stod sin vugge. I dag er klosteret under Frederiksborg amt.

Vandmølledrift var vigtigt for munkene på klosteret. Det udviklede sig til Esrum møllegård, der langt op i tiden malede korn for områdets bønder. Senere blev møllen ombygget til at levere elektricitet til byen. Når bønderne ventede på deres forarbejdede korn, slog de måske et smut omkring kroen. Der har været krohold siden klosterets etablering, og Esrum kro eksisterede helt frem til for en snes år siden. Esrum kanal på 9 km. blev gravet i 1802–05 til transport af tømmer og brænde inde fra skovene og ud til kysten på hestetrukne pramme. Denne virksomhed ophørte dog med opførelsen af Gribskovbanen i 1880. Møllegården huser i dag en naturskole under Skov- og naturstyrelsen, kroen er ombygget til friskole og kanalen groet til.

Med klosterets nedtur mister Esrum sin magtmæssige betydning. Byen har dog en tid frem et lokalt birkedommerembede med eget arresthus kaldet Kulhytten. Fra slutningen af forrige og ind i vores århundrede er der amtskontor. Endelig har byen kommunekontor for Nødebo–Esbønderup sognekommune frem til 1970, og herefter teknisk forvaltning for Græsted–Gilleleje kommune ind til for få år siden. Religiøst etablerer Luthersk Missionsforening sig med missionshus og sommerlejr i byen. Stort dampbageri og smedjer var vigtige i forståelsen af byen. I 1950 og -60erne har den trods sin ringe størrelse et pænt udbud af aktiviteter som skole, bageri, købmand, kro, mølle, postkontor, biograf og benzintank. Selvom byen ikke bliver stor, breder den sig over det gamle nedrevne klosterkompleks.

Esrum er dog meget andet end turistatraktionen Esrum kloster, Miljøskolen på møllegården og friskolen. Byen har altid haft et livligt foreningsliv, og i mange år holdtes de legendariske Tingbakkefester i Pinsen. I dag er der en aktiv borgerforening.