Af Simon Steenfeldt Laursen 

Navnet Gilleleje kommer fra første del af det ældre navn Gilbjerg, der er oldnordisk og betyder kløft, og leje der betyder fiskerleje. På denne brydning i kysten drev de føste kendte fiskere i 1300-tallet sæsonfiskeri. De boede i perioden i prmitive fiskeboder på stranden. Det er samtidig med middelalderens store sildefiskeri i Øresund. Det var sandsynligvis landbefolkningen bag kysten, der supplerede indtægten en del af året.

I 1500-tallet bliver fiskerne bofaste med skiftende fiskeri efter årstid. Det går så godt, at Gilleleje med sine 70 afgiftspligtige fiskere i 1588 er større end alle de øvrige fiskerlejer på Nordkysten tilsammen. Dette tal dækker dog også over en betydende handelsvirksomhed, hvilket utvivlsomt til dels skyldes at Søborg Sø sumper til og købstaden Søborg bruger Gilleleje som ladeplads. Denne guldalder for det tidlige Gilleleje er på dette tidspunkt dog allerede toppet. I slutningen af 1500-tallet og ind i det kommende århundrede svigter fiskeriet, og nedgangen følges snart op af sandflugtens hærgen. Resultatet er ødegårde, og i 1632 er der blot 18 afgiftspligtige fiskere tilbage. Landbrug til supplering af indtægter bliver almindeligt..

Først i slutningen af 1700-tallet kommer fiskeriet sig igen. Fiskerne supplerer da deres indtægter ved lodseri, strandinger og under napoleonskrigen kapervirksomhed mod fjendtlige engelske skibe. Det kapitalkrævende havfiskeri gør langsomt sit indtog. I 1772 bygges to kulfyr ved nakkehoved og snakken om læmoler begynder. De første forsøg på bygning af moler gøres i 1821 og 1839, men de er ikke en succes mod det urolige hav. Først med den lille lukkede havn i 1872&-73 får fiskerne et mere trygt udgangspunkt. Siden kommer Vestmolen til i 1901, østmolen i 1923 og endelig den store udvidelse af havnen i 1962. I dag er Gilleleje Sjællands største fiskerihavn..

Hvordan var Gillelejerne så? I Hornbæk kaldte man dem i forrige århundrede for “kineserne”, antagelig som et udtryk for at de var sig selv nok. Dette skete der dog en opblødning af i 1890-erne, hvor de første landliggere kom til byen. De lejede sig ind i fiskerhusene, og fiskerne tog så bolig i udhuset. I 1896 blev Gribskovbanen forlænget til Gilleleje, og badepension og hotel indvies. I 1916 forlænges også Hornbækbanen til Gilleleje..

Ud over fiskeri, handel og landliggere skal et par forhold i vort århundrede nævnes. Under besættelsen blev Gilleleje en slags eksponent for jødernes flugt til Sverige. Det skyldtes desværre ikke mindst de mange ulykkelige jøder, der i oktober 1943 blev taget af besættelsesmagten på kirkens loft.