Af Simon Steenfeldt Laursen 

Villingerød betyder »skovbeboerenes rydning«, hvilket henviser til skovens tidligere udstrækning i dette område. Villingebæk betyder skovbeboerenes bæk, hvilket henviser til placeringen ved Pandehave Å. Begge byer er nævnt i Esrum klosters tidlige tid. Villingerød med sine ti gårde i middelalderen var Esbønderup sogns største by. Villingebæk på sin side blev i forbindelse med det store sildefiskeri i 1500-tallet et pænt stort fiskerleje. Dronningmølle er derimod oprindelig en enkelt møllegård ved Esrum Ås udløb. Der er tale om en vandmølle, idet den nu vingeløse vindmølle er opført meget senere som supplement. Møllen blev på et tidspunkt flyttet fra omkring Hulerød til den nu monumentale bygning, der går under navnet “Slottet”, og som allerede er nævnt i slutningen af 1500-tallet. Navnet Dronningmølle stammer muligvis fra, at Christian VIs moder dronning Sophie ejede denne gård.

Villingerød fik sin jord udskiftet fra landsbyfællesskabet i 1779. I den forbindelse flyttede dog kun to af de ti gårde ud på deres udskiftede marker. De resterende gårde er stadig i byen, der stort set ikke har formået at vokse. Uden for landbruget skal nævnes, at der i mange år var en købmand. Kirken lidt nord for byen er først bygget i 1906, og er filialkirke til Esbønderup kirke. Skolen tæt ved er lidt nyere og bruges i dag som medborgerhus. Inden vi bevæger os helt ud til kysten, skal nævnes den tilsandende kile ind i landet, der går under navnet “Rusland”. Her byggede billedhuggeren Rudolf Tegner i 1938 et museum. Det blev efter hans død i 1950 foræret til Nøddebo–Esbønderup sognekommune. Museumsbygningen er netop blevet fredet.

Villingebæk blev tidligt en kombination af fiskeri og mindre husmandsbrug. Sandflugten ramte i 16- og 1700-tallet det lille samfund hårdere end noget andet. I kampen mod sandet byggedes et mandshøjt solidt gærde parallelt med kysten. Sandets hærgen og konsolidering af gærderne resulterede i en fem meter høj sandvold, hvoraf et stykke endnu er bevaret. Først så sent som i 1800-tallet var sandflugten her for alvor på retur. I forhold til nabosamfundene tyder meget på, at fiskerne var mere orienteret mod Hornbæk end Gilleleje.

I 1897–98 opførte kaffegrosser Ferdinand Andersen sammen med Amagerkøbmanden Ebert et stort anlagt teglværk i Villingebæk. Kaffegrosseren fik stor betydning for området i årene fremover. For det første ejede han møllen, hvorfor han navngav fabrikken Dronningmølle Teglværk. Da Helsingør–Gilleleje banen oprettede station i området, insisterede han på, i sin egenskab af storaktionær i banen og teglværket som stor kunde, at stationen kom til at hedde Dronningmølle Station. Siden opkøbte han de fleste små gårde og huse i området. Resultatet var selvsagt stærke spændinger mellem det nye og den gamle fiskerbefolkning. Teglværket og kaffegrosseren ændrede samfundet totalt. Selv fiskerne måtte ty til arbejde på teglværket i vintermånederne, hvor de ikke havde mulighed for at fiske. Teglværket brændte ned i 1929, men blev genopbygget. Tiden indhentede dog allerede fabrikken efter krigen, og i 1947 blev den nedrevet.

Siden har den alt overskyggende udvikling været landliggere og udstykning til sommerhuse. Meget symptomatisk er teglværket gamle grund blevet campingplads. Resultatet er, at de to oprindelige samfund er blevet randområder. Villingerød er et lille landsbysamfund, og Villingebæk er i den besøgendes bevidsthed blevet mere eller mindre opslugt af Dronningmølle.