Hvad er Gribskov Arkiv

Vi passer på historien

Gribskov Arkiv hjælper dig med at huske og at blive husket. Arkivet indsamler arkivalier fra Gribskov Kommune, organisationer, virksomheder og privatpersoner. Vi formidler historien om livet i Gribskov.

  • Vi har cirka 65.000 skannede, historiske billeder
  • Vi har dokumenter fra 6130 lokale virksomheder, foreninger og privatpersoner
  • Vi har kommunale protokoller fra 1842 og frem
  • Vi arkiverer kommunens it-systemer
  • Vi har ca. 15 frivillige og kan godt bruge flere
  • Vi tager også imod dine gamle fotos eller breve

Du kan møde os her:

Tusindvis af billeder

Laugø Smedies smed ser på en hest

Gribskov Arkiv har tusindvis af billeder. Her er det smeden, der kigger på en hest, som skal have nye sko. Det sker foran Laugø Smedie, der drives som museumssmedie. 1983.

Find flere billeder i boksen herunder.

Helsinge-Valby Sogneråd 1864

I gamle dage kaldte man byrådet for sogneråd. Her ses Helsinge-Valby Sogneråd 1864.
Fra venstre: Jens Petersen, Valby; Hans Petersen, Nejlinge; Jens Rasmussen, Høbjerg; Lars Larsen, Helsinge; provst la Cour, Helsinge; Børge Jensen, Laugø; Troels Larsen, Kæderup; Børge Larsen, Valby; Kristen Larsen, Valby.

Kommunens arkiv - og dit

Gribskov Arkiv er et offentligt arkiv, hvor alle har adgang. Vi har arkivalier fra administrationen i Gribskov Kommune og dennes forgængerkommuner, foruden private (lokalhistoriske) arkivalier og en billedsamling på cirka 70.000 billeder.

Vi servicerer Gribskov Kommunes forvaltning med arkivering og fremfinding af gamle sager. Vi laver kopier af eksamensbeviser til borgere, der har mistet deres bevis fra folkeskolen. Og vi formidler lokalhistorien og stiller vores samlinger til rådighed for offentligheden.

Vores opgaver

Vi stiller vores samlinger til rådighed for borgere og myndigheder og vejleder dem i brugen af arkivalier. Vi rådgiver de kommunale myndigheder om arkivdannelse og varetagelse af arkivmæssige hensyn. Og vi samarbejder om kulturarven med vores frivillige, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet, kommunens forvaltning og opens in a new windowMuseum Nordsjælland. Gribskov Arkiv er en del af opens in a new windowGribskov Kommune.   Arkivet er desuden medlem af Organisationen Danske arkiver ODA og Netværk for Elektronisk Arkivering NEA.

Vores private eller lokalhistoriske arkivalier er registreret sammen med tusindvis af digitaliserede billeder på www.arkiv.dk

Vi er også i gang med at registrere de kommunale arkivalier i www.gribbas.dk Dette arbejde er meget omfattende og kommer til at tage flere år, men der kommer hele tiden flere og flere registreringer til. Du kan selv søge i databasen. Hvis du ikke finder, det du leder efter, så opens in a new windowkontakt arkivet.

Læs mere om vores aktiviteter i årsberetningen.

 

Arkivets historie

Gribskov Arkiv har siden 2012 været et kommunalt arkiv i henhold til § 7 i arkivloven, også kaldet et stadsarkiv. Ud over Gribskov Kommunes arkivalier har vi også arkivalier efter Gribskov Kommunes forgængerkommuner: Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune – og fra deres forgængerkommuner. Vi har endvidere arkivalier indsamlet fra private af tre lokalhistoriske arkiver:

  • Helsinge Lokalarkiv (oprettet 1972)
  • Gilleleje Lokalarkiv (oprettet 1976)
  • Græsted Lokalarkiv (oprettet 1978)

Lokalarkiverne blev oprettet af lokale ildsjæle på frivillig basis, som det skete mange steder i Danmark i 1970erne, hvor interessen for lokalhistorie voksede markant efter kommunalreformen i 1970. Siden kom de til at indgå i deres respektive kommuners kulturtilbud og drevet for kommunale midler. De tre arkiver blev samlet i et fælles arkiv, der blev lagt sammen med stadsarkivet i 2012 under navnet Gribskov Stads – og Lokalarkiv.  I 2016 skifede arkivet navn til Gribskov Arkiv.