Høstarbejdere

Gribskov Arkiv passer på historien! Både gribskovborgernes og Gribskov Kommunes historie. Arkivet indsamler arkivalier fra Gribskov Kommune, såvel fra forvaltningen som fra foreninger, virksomheder, institutioner og privatpersoner. Vi formidler historie om kommunen, dens indbyggere og dens udvikling.

Åbningstid

Mandag kl. 10-17
Tirsdag-onsdag kl. 10-14
Sommerlukket 1. juli til 15. august – dog kan arkivet benyttes i lukkeperioden efter aftale.

Faste lukkedage

  • 1. maj og grundlovsdag den 5. juni lukkes kl. 12.00
  • 23. december
  • Dagene mellem jul og nytår

Ekstraordinær lukning

Arkivet kan lukke lejlighedsvis, når møder eller andet gør det nødvendigt. Ekstraordinær lukning annonceres her samt på arkivets Facebook-side.

Vores opgaver

Vi stiller vores samlinger til rådighed for borgere og myndigheder og vejleder dem i brugen af arkivalier. Vi rådgiver de kommunale myndigheder om arkivdannelse og varetagelse af arkivmæssige hensyn. Og vi samarbejder om kulturarven med vores frivillige, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet og kommunens forvaltning. Gribskov Arkiv er en del af Gribskov Kommune og af Museum Nordsjælland. Arkivet er desuden medlem af Organisationen Danske arkiver ODA og Netværk for Elektronisk Arkivering NEA.

Mange af især vores private eller lokalhistoriske arkivalier er registreret sammen med en del digitaliserede billeder i en intern database, Mars. Som gæst på arkivet er du velkommen til at søge i Mars. Vi arbejder på at gennemføre en total registrering af alt materiale i online databaser. Læs mere om vores aktiviteter i årsberetningen.

Arkivets historie

Gribskov Arkiv har siden 2012 været et kommunalt arkiv i henhold til § 7 i arkivloven, et stadsarkiv. Ud over Gribskov Kommunes arkivalier har vi også arkivalier efter Gribskov Kommunes forgængerkommuner: Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune – og fra deres forgængerkommuner. Vi har endvidere arkivalier indsamlet fra private af tre lokalhistoriske arkiver:

  • Helsinge Lokalarkiv (oprettet 1972)
  • Gilleleje Lokalarkiv (oprettet 1976)
  • Græsted Lokalarkiv (oprettet 1978)

Lokalarkiverne blev oprettet af lokale ildsjæle på frivillig basis, som det skete mange steder i Danmark i 1970erne, hvor interessen for lokalhistorie voksede markant. Siden kom de til at indgå i deres respektive kommuners kulturtilbud og drevet for kommunale midler. De tre arkiver blev samlet i et fælles arkiv sammen med stadsarkivet i 2012 under navnet Gribskov Stads – og Lokalarkiv.  I 2016 skifede arkivet navn til Gribskov Arkiv.

Luk menu