Politiske partiers arkivalier

Gribskov Arkiv lægger politikken på nettet! I marts i år færdiggjorde Gribskov Arkiv en stor datakonvertering, der gør det muligt at publicere oplysninger om arkivets samlinger på nettet. Det kræver dog stadig en del arbejde faktisk at lægge oplysningerne ud. Blandt andet skal vi gennemse alle informationer for persondata og vurdere i hvert enkelt tilfælde, hvad der må offentliggøres, og hvad der ikke må. Det arbejde er nu afsluttet med hensyn til politiske partier.

 

Landspolitik og lokalpolitik

26 forskellige partipolitiske sammenslutninger har gennem tiden afleveret materiale til Gribskov Arkiv. Det omfatter både lokalafdelinger fra landsdækkende partier, som stadig er aktive, og det omfatter hedengange partier og lokallister. Såvel Socialdemokratiet som Venstre er repræsenteret – og det er de nu forsvundne Fremskridtspartiet, Centrumdemokraterne og Venstresocialiserne også. Af lokallister kan nævnes Den tværpolitiske Borgerliste og Lokallisten, begge i Helsinge Kommune.

Kig partierne i papirerne

Se opens in a new windowde offentliggjorte registreringer på arkiv.dk

De indeholder blandt andet foreningernes korrespondance, mødereferater og medlemsoplysninger. Hvis du finder noget i registreringerne, du gerne vil se nærmere på, skal du komme på arkivet i vores åbningstid.

Nogle af informationerne kan være fortrolige, fx medlemsskab af et parti. Hvis du ønsker at se klausuleret materiale, skal du søge om adgang efter arkivloven. Det hjælper vi dig med.

Vi tager stadig imod

Det radikale Venstres valgavis som vægavis i Helsinge, 1974
Centrumdemokraterne sælger politiske rævekager i 1978.
Socialdemokraten Erik Nørgaard fører valgkamp, Østergade, Helsinge, 1989
Alver Roland Petersen fra Fremskridtspartiet hinker i Vejby, ca. 1974

Fører du valgkamp i Gribskov-området? Arkivet tager meget gerne imod valgplakater og andre kampagnematerialer – uanset om det er valget til Europaparlamentet eller folketingsvalget. Kontakt os for en aftale. Hvis du afleverer materiale fra dit parti, er du med til at sikre, at partiet bliver husket i fremtiden!