Redning af de danske jøder - oktober 1943

Jagten på jøderne

I  efteråret 1943 – midt under den tyske besættelse af Danmark – flygtede størstedelen af de danske jøder til Sverige over Øresund.
Baggrunden var alvorlig. 1. oktober 1943 indledte besættelsesmagten en jagt på danske jøder for at deportere dem til kz-lejre. Mange andre europæiske lande havde været vidner til alvorlige forfølgelser og overgreb mod jøder, mens Danmark hidtil havde været forskånet for de værste nazistiske forbrydelser – selvom det var slemt nok endda.

Småbåde på land
Små både kunne på trods af ringe størrelse klare transport af jøder til Sverige. På billedet ses i uniform tolder Erik Walter, Lerberget, Sverige. De fleste flygtninge blev dog transporteret i større skibe, især fiskerbåde.

Flugten til Sverige

Danske jøder søgte mod Sverige, der havde erklæret sig villig til at tage imod dem. En stor del af de flygtende rejste via den sjællandske nordkyst. Lokale fiskere, søfolk og andre med en båd påtog sig det farefulde hverv at fragte flygtningene over Øresund. Nogle blev fragtet over i helt små joller, andre i regulære fiskerbåde eller andre havgående fartøjer.

Tysk razzia - dansk ulydighed

De mange flygtninge, der forsøgte at få skibslejlighed til Sverige, satte pres på Gilleleje i begyndelsen af oktober 1943. 6. oktober spærrede politiet havneområdet af for at lægge en dæmper på trængslen, der risikerede at tilkalde sig Gestapos opmærksomhed. Mere end 100 mennesker var henvist til at gemme sig i byen, indtil de kunne komme videre over grænsen. En stor del af dem blev skjult på Gilleleje Kirkes loft og i menighedshuset, men om aftenen gennemførte Gestapo en razzia i byen og anholdt cirka 100 personer. De blev siden deporteret til koncentrationslejre, hvor mange af dem døde.

Efter den tyske aktion gik borgere i Gilleleje sammen om en “Jødekomité”, der organiserede flugter til Sverige for at undgå en gentagelse af den tragiske episode 6. oktober.

Foto af en staldbygning
Vognmand Kaj Olsens bygninger på Østergade, Gilleleje. På staldloftet (bygningen i baggrunden) skjultes adskillige jøder inden skibstransport til Sverige.

Civilcourage

De danske jøders redning står for mange som et enestående eksempel på heltemod og civilcourage – et lille lys i det mørke, som den nazistiske undertrykkelse og krigen var. Og der er da også tale om en ret enestående begivenhed. De mange danskere, der hjalp deres jødiske medborgere under flugten, risikerede selv repressalier fra besættelsesmagten. Men det hører også med til historien, at den storstilede flugt lod sig iværksætte, fordi en række af besættelsesmagtens embedsmænd havde lækket oplysninger om jødeaktionen i september. Og det hører med, at mange af de beredvillige danske hjælpere tog sig dyrt betalt for deres tjenester. Det gør ikke bedriften – redningen af mere end 7.000 mennesker – mindre. Det var snarere en forudsætning for, at det gik, som det gik.
En stor del af jødetransporterne udgik fra den sjællandske nordkyst. Søfolk og fiskere fra de små kystsamfund i blandt andet Gilleleje, Nakkehoved og Munkerup sejlede deres landsmænd til Sverige, hvor de levede som flygtninge til besættelsens slutning.

Foto af sejlskib
Den tremastede skonnert Mars fragtede efter oktober 1943 jødiske flygtninge til Sverige.

Læs mere om flugten her: