Søg: fotos og andre arki­valier

Protokoller fra sognekommunerne

Arkivalier på nettet

Fotografier

Arkiv.dk: opens in a new window1000-vis af fotos fra Gribskov Arkiv foruden registrant over vores lokalhistoriske dokumenter og protokoller, kort, grafik m.m.

Digitaliserede sognerådsprotokoller

Vi har digitaliseret de gamle sognerådskommuners forhandlingsprotokoller. Dem er vi ved at lægge på nettet, så du kan læse dem på dine egne skærme.

Arbejdet med at lægge protokollerne på nettet er endnu ikke afsluttet. Vi kan i øjeblikket ikke sige noget om, hvornår vi bliver færdige. Søger du en bestemt protokol, der ikke er online, så kontakt os.

Arkivalier på arkivet

På vores læsesal på arkivet kan du bruge alle typer arkivalier. Du skal finde det, du gerne vil se, i en af vores to databaser og derefter bestille det til brug på læsesalen. Vores personale vil gerne hjælpe dig med at bestille.

 

Lokalhistoriske arkivalier

Lokalhistoriske eller private arkivalier er arkivalier, der er afleveret af privatpersoner, foreninger, virksomheder eller lignende.

Når du skal bruge lokalhistoriske arkivalier, skal du komme forbi arkivet i åbningstiden. Arkivalierne står i magasin og skal hentes frem af personalet. Du kan med fordel skrive til os på forhånd og bestille dine arkivalier frem. Skriv til arkiv@gribskov.dk

Du kan finde oplysninger om lokalhistoriske arkivalier i opens in a new windowarkiv.dk

Kommunale arkivalier

Kommunale eller offentlige arkivalier er arkivalier, der er afleveret af Gribskov Kommune eller nogle af dens forgængere. Dem finder du oplysninger om i opens in a new windowgribbas.dk

Eksamensbevis

Har du mistet dit eksamensbevis fra folkeskolen, kan vi som regel lave en ny kopi til dig. Er du gået ud af skolen efter 2011, kan du selv finde beviset på nettet.

Se her hvordan du får nyt eksamensbevis.