Om Gribskov Arkiv

Gribskov Arkiv passer på historien! Både gribskovborgernes og Gribskov Kommunes historie. Arkivet indsamler arkivalier fra Gribskov Kommune, såvel fra forvaltningen som fra foreninger, virksomheder, institutioner og privatpersoner. Vi formidler historie om kommunen, dens indbyggere og dens udvikling.

Kontakt

Gribskov Arkiv
Græsted Stationsvej 8
3230 Græsted

Tlf.: 72 49 99 45
arkiv@gribskov.dk

Åbningstid

Mandag kl. 10-17
Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10-14

Samt efter aftale. Juli-august kun efter aftale.

Faste lukkedage

  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • 23. december-2. januar
  • 1. maj lukkes kl. 12.00

Ekstraordinært lukning

Arkivet kan lukke lejlighedsvis, når møder eller andet gør det nødvendigt. Ekstraordinær lukning på arkivets Facebook-side og i nyhedsboksen til højre her på hjemmesiden.

Vores opgaver

Vi stiller vores samlinger til rådighed for borgere og myndigheder og vejleder dem i brugen af arkivalier. Vi rådgiver de kommunale myndigheder om arkivdannelse og varetagelse af arkivmæssige hensyn. Og vi samarbejder om kulturarven med vores frivillige, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet og kommunens forvaltning.

Gribskov Arkiv er en del af Gribskov Kommune og af Museum Nordsjælland. Arkivet er desuden medlem af Organisationen Danske Arkiver

Arkivets historie

Gribskov Arkiv har siden 2012 været et kommunalt arkiv i henhold til § 7 i arkivloven, et stadsarkiv. Ud over Gribskov Kommunes arkivalier har vi også arkivalier efter Gribskov Kommunes forgængerkommuner: Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune – og fra deres forgængerkommuner (se skemaet nedenfor). Vi har endvidere arkivalier indsamlet fra private af tre lokalhistoriske arkiver:

  • Helsinge Lokalarkiv (oprettet 1972)
  • Gilleleje Lokalarkiv (oprettet 1976)
  • Græsted Lokalarkiv (oprettet 1978)

Lokalarkiverne blev oprettet af lokale ildsjæle på frivillig basis, som det skete mange steder i Danmark i 1970erne, hvor interessen for lokalhistorie voksede markant. Siden kom de til at indgå i deres respektive kommuners kulturtilbud og drevet for kommunale midler. De tre arkiver blev samlet i et fælles arkiv sammen med stadsarkivet i 2012 under navnet Gribskov Stads – og Lokalarkiv.  I 2016 skifede arkivet navn til Gribskov Arkiv.

Mange af især de private eller lokalhistoriske arkivalier er registreret sammen med en del digitaliserede billeder i en intern database, Mars. Som gæst på arkivet er du velkommen til at søge i Mars. Vi arbejder på at gennemføre en total registrering af alt materiale i online databaser.

Læs mere om vores aktiviteter i årsplanen.

Kommuner

Gribskov Kommune blev dannet ved Strukturreformen i 2007, hvor Helsinge og Græsted-Gilleleje Kommuner blev lagt sammen.

Kommuner 1970-2006
 Græsted-Gilleleje Helsinge
 Kommuner 1842-1970
Græsted-Maarum Helsinge-Valby
Søborg-Gilleleje Ramløse-Annisse
Blistrup Vejby-Tibirke
Esbønderup-Nødebo*

*Nødebo Sogn blev ved kommunalreformen i 1970 lagt sammen med Hillerød Kommune, og indgik derfor ikke i Græsted-Gilleleje Kommune.