Bestil oplysninger om dig selv

Munkerup Børnesanatorium, ca. 1940
Munkerup Børnesanatorium, ca. 1940

Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv, som findes hos Gribskov Arkiv. Her kan du se, hvordan du bestiller oplysninger.

Indsigt i egne oplysninger

Du kan begære indsigt i egne personoplysninger i arkivmateriale, som er under 75 år gammelt. Det fremgår af Arkivlovens § 39a og 39b.

Arkivmateriale, der er ældre end 75 år, er frit tilgængeligt.

Der kan findes oplysninger om dit liv mange forskellige steder i Gribskov Arkivs samlinger. De danske regler for bevaring og aflevering til arkiv betyder dog, at mange oplysninger kan være kasseret.

Der findes ingen enkelt sag, hvor alt materiale om dig er blevet samlet. Vi kan heller ikke bare indtaste dit navn eller cpr-nummer, og så finde alt materiale om dig.

Sådan får du indsigt i egne oplysninger

Du kan skrive et fysisk brev eller sende en besked via digital post til os, hvis du vil begære indsigt i oplysninger om dig selv. Du kan også møde op på vores læsesal i åbningstiden og få hjælp til at skrive en begæring.

Disse oplysninger skal vi bruge for at behandle din begæring

Når du begærer indsigt i egne oplysninger, skal du oplyse:

 • Hvem du er
 • Dine kontaktoplysninger
 • Hvilke typer af informationer, du ønsker at se

Afhængigt af, hvilke informationer du søger, kan vi have brug for yderligere oplysninger. Vi kontakter dig, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Hvor lang tid tager det at få indsigt i egne oplysninger?

Hvis din begæring indeholder alle de oplysninger, vi skal bruge, får du så vidt muligt svar inden for 15 dage. Hvis din sag er omfattende eller også indeholder oplysninger om andre, kan det forlænge sagsbehandlingstiden.

Hvis din begæring ikke indeholder nok oplysninger, kontakter vi dig.

Hvad er utilgængelige arkivalier?

Utilgængelige arkivalier omfatter:

 • offentlige arkivalier, der er yngre end 20 år
 • arkivalier, der indeholder fortrolige oplysninger om enkeltpersoner, og som er yngre end 75
 • private arkivalier, som er omfattet af en særlig aftale om utilgængelighed

Hvilke oplysninger er fortrolige?

Fortrolige oplysninger er oplysninger om enkeltpersoners

 • økonomi
 • race
 • religion eller filosofisk overbevisning
 • politiske og foreningsmæssige forhold (ikke alle typer foreninger - reglen omfatter fx fagforeninger, men ikke fodboldforeninger)
 • strafbare forhold
 • helbredsforhold
 • seksuelle forhold
 • sociale forhold

Samt alle oplysninger i kommunale arkivalier, der er yngre end 20 år.

Søg adgang

Mange arkivalier er beskyttet af en tilgængelighedsfrist. Disse arkivalier kaldes utilgængelige arkivalier. Her kan di læse om, hvordan du søger om tilladelse til at se utilgængelige arkivalier.