Kopiering og bestilling af billeder

Her kan du læse mere om vilkår for print, kopiering og levering af fotos fra Gribskov Arkivs billedsamling.

Køb af fotografier

Borgerne kan købe fotos fra samlingerne, hvis følgende betingelser er opfyldt for det pågældende billede:

• Billedet er ikke beskyttet af arkivloven
• Billedet indeholder ikke følsomme personoplysninger
• Billedet ikke er underlagt en særaftale med fotografen, der forhindrer salg

Fotos kan købes efter følgende takster:

Fotos købt via arkiv.dk 5,00 kr.
Fotos, der ikke kræver omskanning 10,00 kr.
Fotos, der kræver omskanning 30,00 kr.

Selvprint

Arkivets brugere kan selv printe digitalt materiale på arkivets printere. Print er gratis, når omfanget ikke overstiger 10 styk. Print af mere end 10 styk takseres efter nedenstående takster.
Kopiering eller print per styk ved mere end 10 styk. De første 10 ark er gratis.

Sort-hvid A4 1,50 kr.
Sort-hvid A3 3,00 kr.
Farve A4 3,00 kr.
Farve A3 5,00 kr.

Fotografering

Arkivets brugere kan uden beregning selv fotografere materiale, der kan tåle affotografering, og som ikke er underlagt ophavsretslig beskyttelse eller er omfattet af arkivlovens bestemmelser om ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier.

 

Hans Petersen, Hestehavegård, ca. 1910
Hans Petersen, Hestehavegård, ca. 1910

Generelle forhold

Ophavsretsligt beskyttet materiale leveres kun efter aftale. Arkivalier, der er omfattet af arkivlovens bestemmelser om ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier, må kun kopieres, skannes eller affotograferes, hvis det
fremgår af en adgangstilladelse fra Gribskov Arkiv. Arkivalier må ikke fotograferes med blitz. Ikke alle arkivalier tåler fotografering, kopiering eller skanning. Det er Gribskov Arkiv, der afgør, om materiale må fotograferes, kopieres eller skannes.

Anna Andersen, syerske i Gilleleje, cirka 1910
Anna Andersen, syerske i Gilleleje, cirka 1910