Skyttesagen: Skytte – og gymnastikforeningerne i Gribskov

Skyttesagen i Danmark er rejst efter forbillede fra England, hvor der i 1859 dannedes frivillige skyttekorps.

I Danmark var det en vis Kaptajn Mønster, der tog initiativ til oprettelse af lignende foreninger.

I kølvandet på de nationale følelser krigene i 1848 og 1864 vakte, samt den frihed der var blevet givet med grundlovens indførelse, var det ikke svært for ham at vække interesse for frivillige våbenøvelser rundt om i sognene.

 Landet over opstod kredse, der med iver udøvede skydning, eksercits og legemsøvelser.

I Gribskov så Esrum Skytte– og gymnastikforening dagens lys i 1870. Gennem årene oprettedes også skytteforeninger i Høbjerg, Vejby, Søborg, Mårum, Ramløse, Græsted, Blistrup, Helsinge, Valby, Annisse og Tisvildeleje.

De første optegnelser fra Esrum Skytte– og gymnastikforening stammer fra 1922, hvor der foreligger dels bestyrelsesprotokol, dels medlemsfortegnelser.

Dengang var der tale om en relativ stor forening - i alt 324 betalende medlemmer. Heraf var de 126 kvinder.

 Af medlemsfortegnelsen kan man se, at der har været repræsentation fra hele lokalsamfundet, høj som lav. Ud fra medlemstallets størrelse er der god grund til at tro, at foreningen ud over skydning også rummede gymnastik og måske folkedans?

 Damehold. Esrum Skytte – og gymnastikforening, 1926
Damehold. Esrum Skytte – og gymnastikforening, 1926
 Herrehold. Esrum Skytte – og gymnastikforening, 1926
Herrehold. Esrum Skytte – og gymnastikforening, 1926