Privatlivspolitik

Hvem er vi

Gribskov Arkiv er Gribskov Kommunes arkiv oprettet og drevet i henhold til arkivlovens § 7. Vores webstedsadresse er: https://www.gribskovarkiv.dk

Privatlivspolitik for hjemmesiden

Gribskov Arkiv indsamler ikke oplysninger om dig via internettet ud over den anonyme information, som høstes via cookies.

Persondata i forbindelse med sagsbehandling og aflevering til arkivet

Vi indsamler personoplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling i det omfang, der er beskrevet her på siden.

Registrering ved sagsbehandling

Hvis du kontakter os, fx for at spørge om lokalhistorie, få kopi af dit eksamensbevis, aflevere arkivalier eller søge om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier, registrerer og behandler vi dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Alt afhængig af sagen kan det være:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Email-adresse
 • Personnummer
 • Familierelationer
 • Skolegang
 • Helbred
 • Sociale forhold

Registrering ved aflevering

Når vi modtager arkivalier fra private, registrerer vi giverens navn, adresse, telefonnummer og email-adresse, samt hvad personen har afleveret.

Både kommunale og private arkivalier registreres i arkivdatabaser. I nogle tilfælde omfatter denne registrering personoplysninger.

Det kan være:

 • Navn
 • Adresse
 • Familierelationer
 • Arbejdssted
 • Medlemskab af foreninger, herunder fagforeninger, religiøse og politiske partier

Registrering af brugere i Gribbas

Hvis du registrerer dig som bruger i i vores arkivdatabase for kommunale arkivalier, Gribbas, registrerer systemet dit navn, din email-adresse og de arkivalier, du bestiller. 

Læs privatlivspolitikken for Gribbas Linket åbner en pdf-fil i et nyt vindue.

Registrering af brugere i arkiv.dk

Hvis du registrerer dig som bruger iarkiv.dk, skal du identificere dig gennem NemID. Systemet registrerer din identitet.

Læs privatlivspolitikken for arkiv.dk her Linket åbner i et nyt vindue.

Registrering af frivillige

Gribskov Arkiv er meget glad for de frivillige, der bidrager til at bevare og tilgængeliggøre den lokalhistoriske kulturarv. For at understøtte samarbejdet med de frivillige registrerer vi følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Email-adresse
 • Personnummer

Persondata i øvrigt

Gribskov Arkiv modtager og opbevarer mange informationer om alle mulige forhold i Gribskov Kommune, herunder oplysninger om enkeltpersoner, dvs. persondata. Det må vi, fordi det står i arkivloven. 

Vi modtager og opbevarer informationer fra kommunens forvaltning samt fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.

Det er ikke noget, du kan eller skal give samtykke til, og du kan heller ikke kræve at blive slettet hos os eller lignende. Til gengæld lover vi at passe godt på alle oplysningerne og kun bruge dem inden for rammerne af lovgivningen.

Enhver kan søge om adgang til vores arkivalier efter arkivlovens § 30 eller indsigt i egne oplysninger efter arkivlovens § 39.

 

Senest opdateret 29-05-2024
Christine Esman, Marie Lars Bjørns og Sine Lars Ols, fotograferet i 1890erne.

Personer og data

Persondata er oplysninger om enkeltpersoner. Nogle oplysninger betragtes som følsomme, og de skal beskyttes, indtil personen har været død i 10 år.

De tre kvinder på billedet herover har været døde i mange år, for billedet er taget omkring 1890. De hedder Christine Esman, Marie Lars Bjørns og Sine Lars Ols, fotograferet omkring 1890. Fotograf ukendt.

familien Knudsen fra Nejlinge, ca. 1920

Frivillige og fotos

Mange af de frivillige på Gribskov Arkiv arbejder med at skanne og registrere billeder, fx dette af familien Knudsen fra Nejlinge, ca. 1920.

Bagfra og fra venstre mod højre hedder personerne: Marius Knudsen, Elna Knudsen (født Petersen), Olga Knudsen, Kirstine Knudsen, Ingeborg Knudsen, Bente Margrethe Knudsen (født Nielsen), Christian Knudsen.