Margrethe Olsens skrivehæfter

I august begynder skolerne igen, og elever, lærere, sekretærer, pedeller, pædagoger med flere får travlt.

Af Pernille Sonne

Meget af det, der sker i skolen nu, sætter sig med tiden aftryk i arkivet. Det har det gjort i mange år. Gribskov Arkiv har arkivalier fra 41 skoler. Én af dem er Ejlstrup Skole, der blev nedlagt i 1960. Skolen lå mellem Ejlstrup og Kagerup og modtog børn fra begge disse byer samt Nellerød. Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår den blev oprettet, men de ældste arkivalier fra skolen er fra 1879. Den fik ny bygning i 1901.

En af eleverne hed Margrethe Olsen, nogle gange blot kaldt Grethe. I en af kasserne fra Ejlstrup Skole ligger Margrethes skrivehæfter. Der er både skønskrift-hæfter, diktathæfter og stilehæfter. I et stilehæfte har hun skrevet om sine stile under titlen ”Min hjemmestilebog og dens Indhold”. I 4. klasse skulle hun skrive hjemmestil, men kun om vinteren. Stilebogen kostede 15 øre, og ud over stilebogen fik hun også et trækpapir. Et trækpapir er et ark til at opsuge overskydende blæk, så de nyskrevne sider ikke smitter af. Margrethe og de andre elever i landets skoler skrev dengang med en stålpen, der blev dyppet i et blækhus.

Ud over stile skrev Margrethe også et brev til ”en ældre søster” i bogen, dateret 30. januar 1930. Her fortæller hun om de forandringer, der det sidste år er sket i skolens omgivelser: Vejsvinget lige ved skolen er blevet større og bredere, sikkert for at give plads til øget biltrafik. Vandhullet i skoven var blevet fyldt med jord, og ved Duemose Holdeplads var der kommet elektrisk lys, så folk ikke længere behøvede at stryge tændstikker om aftenen for at vise lokoføreren, at de gerne ville med toget. Nu kunne man i stedet trykke på en knap, der tændte en lampe.

Der blev også fældet træer omkring skolen, lærerinden fik ny havelåge og læreren en ny bilgarage. Hovedtemaerne i brevet samt ”den ældre søster” blev stillet som en opgave af læreren. Det er altså ikke sikkert, at Margrethe havde en storesøster.

Vi ved ikke med sikkerhed, hvem den skrivende Margrethe var, men hun var i hvert fald dygtig i skolen. Næsten alle hendes stile og diktater har karakteren UG/UG. UG står for ”Udmærket Godt” og var topkarakter. Den ene af de to karakterer blev givet for indholdet, den anden for orden og smuk håndskrift. Og her må man give læreren ret: Margrethe skrev virkelig nydeligt, hun stavede godt og var god til at sætte kommaer.

I 1930 havde Ejlstrup fire klassetrin, og der var fælles undervisning for piger og drenge. Eleverne gik i skole hver anden dag, og klasserne skiftede til at komme i skole, og derfor kunne man fint klare sig med en lærer og en lærerinde. Der var 92 elever, heraf 27 i Margrethes klasse.

Eleverne begyndte i skolen, når de var syv år, og gik ud efter eksamen og konfirmation i 13-15-års alderen. Der var ikke automatisk oprykning fra ét klassetrin til det næste hvert år, som der er i dag. Skolen holdt eksamen en til to gange om året, og eleverne blev rykket op til næste klassetrin, når de havde lært tilstrækkeligt. Der var syv års undervisningspligt, så i gennemsnit gik eleverne i Ejlstrup Skole knap 1½ år på hvert trin.

Her ses elever fra Ejlstrup Skole på udflugt til Zoologisk Have. Bygningen i baggrunden er det gamle elefanthus. Billedet er cirka fra 1930, så måske er Margrethe med. Foruden eleverne optræder lærer Holger Henriksen, Karl Olsen og fru Olsen samt hr. Katteknøs. Hvilken rolle ægteparret Olsen og herren med det fantastiske navn Katteknøs spillede for skoleudflugten ved vi ikke, men der findes en lille bebyggelse ved navn Katteknøs Huse ved Nejlinge. Hr Katknøs havde nok forbindelse til dette sted.
Her ses elever fra Ejlstrup Skole på udflugt til Zoologisk Have. Bygningen i baggrunden er det gamle elefanthus. Billedet er cirka fra 1930, så måske er Margrethe med. Foruden eleverne optræder lærer Holger Henriksen, Karl Olsen og fru Olsen samt hr. Katteknøs. Hvilken rolle ægteparret Olsen og herren med det fantastiske navn Katteknøs spillede for skoleudflugten ved vi ikke, men der findes en lille bebyggelse ved navn Katteknøs Huse ved Nejlinge. Hr Katknøs havde nok forbindelse til dette sted.