Lille, store Græsted

I årene 1880-1925 voksede Græsted og blev en rigtig og vigtig stationsby, takket være jernbanen til Hillerød.

Af Inger Hørup Slot

Det var nu ikke fordi den nye jernbane mellem Hillerød og Græsted blev åbnet med pomp og pragt dengang i 1880. Nøgternt konstaterede pressen, at ”Gribskovbanen aabnes i dag for Færdslen med 3 Tog daglig i hver Retning, der staar i Forbindelse med Togene til og fra Kjøbenhavn”. Men trods den stille start fik jernbanen en enorm betydning for
Græsted, som med sin fine station og nye forbindelse til omverden blev et vigtigt knudepunkt for oplandet. Det satte en vældig vækst i gang.

Der kom bl.a. postkontor, brugsforening, sparekasser, bank, dampmølle, teglværk, mostfabrik og betonvarefabrik. Græsted By bærer stadig præg af den velstand, som jernbanen førte med sig. Langs de vigtigste gader som Græsted Stationsvej og Græsted Hovedgade ser man mange flotte murermestervillaer, flere med navne som Solhjem og Villa Høvesten. Men trods handel og industri var landbruget stadig af afgørende betydning for en lille stationsby på landet, og på billedet ses en flot pyntet by i anledning af et dyrskue i 1913. I baggrunden er det Jørgen Hansens forretning, hvor man kunne købe både ure og cykler. 

For nogle år siden både fniste og fnyste mange Græstedborgere, når stemmen i Lokalbanens tog sagde ”Græs-sted”, altså uden det solide tryk på æ’et, man plejer at give byens navn. Men udtalen var nu ikke helt ude på overdrevet. For navnet Græsted betyder ”Den lille skov, hvor der vokser græs”. Find Gribskov Arkiv på Facebook og se en billedserie fra det gamle Græsted.

Græsted Hovedgade nr. 2-4, ca. 1923
Græsted Hovedgade nr. 2-4, ca. 1923