Der var engang en villa i Heatherhill

Nogle egne og huse vækker vores nysgerrighed og drager som mysterier. Sådan et hus lå engang i Heatherhill med den smukkeste udsigt til Kattegat omkranset af lyngklædte bakker.

Af Helle Nanny Brendstrup

En villa bliver til
Det var husets engelske ejer, der navngav området Heatherhill, det engelske ord for lyngbakker. Manden hed Joseph Vincent og var mangemillionær i the og smør. Og så var han gift med danske Marie. I 1910 byggede parret det smukke hus i engelsk stil og indrettede med kostbare egetræsparketgulve og egetræspaneler, åbne pejse i alle stuer og smukke tapeter overalt. Førstesalen bestod af ikke mindre end 12 soveværelser, der alle bød på franske porcelænsvaske med ophøjede rosenmotiver og delft-blå hollandske kakler på væggen bag. Vest for huset lå et lille træhus, kaldet the-pavillionen, der også blev brugt som gæstehus. Hele herligheden kostede forretningsmanden 40.000 kr. at bygge. Med til ejerskabet, der udgjorde 35 ha lyngklædte bakker, hørte også to avlsgårde, Klitgaarden og Hedegården på Raagemarken.

En villa beboes
Familien Vincent opholdt sig i Villa Heatherhill om sommeren. Resten af året boede familien på slottet Bussock Wood House i England. Vi ved ikke så meget mere desværre, dog, selvom nordkysten også på den tid var befolket af velhavende sommergæster, så var Joseph Vincent berømt på egnen for sin Rolls Royce. Det var naturligvis familiens chauffør, der kørte vognen. I 1933 overdrog Joseph Vincent Heatherhill til sin adoptivdatter Edith i bryllupsgave. Hun blev gift med den engelske flyveingeniør Walmsley.

Kongeligt besøg og en kriminalroman
Vi ved også , at Villa Heatherhill fik kongeligt besøg i hvert fald en sommer. Det var i 1927, hvor Prins Harald og prinsesse Helene og deres børn tilbragte sommeren i de skønne omgivelser. Men, villaen har også været vindomsust, særlig i de kolde måneder, hvor der har været bælgmørkt og øde om natten. Derfor kan det heller ikke undre, at en forfatter lod sig inspirere til at rammesætte Heatherhill som scene for en kriminalroman. Otto Schray skrev Midnatssamtalerne, der udkom i 1939.

En æra sluttes
Af uvisse grunde tog parret Walmsley ikke huset og egnen til sig og besøgte kun sjældent Heatherhill. Alligevel nedlagde Edith i 1947 en klausul om, at der ikke måtte bebygges på området uden Fredningsnævnets godkendelse i sit og hendes søns liv. I årene op til 2. Verdenskrig brugte militæret det østlige flade plateau til øvelsesskydning med luftværnsartilleri og i krigens sidste år brugte tyskerne området. Om tyskerne også brugte villaen ved vi ikke. Efter krigen og frem til midten af 1950' erne brugte dansk militær området som øvelsesterræn. Først etablerede man en teltlejer ved Strandbjerggård, men senere blev bygget røde barakker, der hvor campingpladsen er i dag.

Villa Heatherhill forfaldt sørgeligt over årene og fik mange skader fra rystelserne fra kanonerne. Der var hverken besøg eller forsøg på vedligehold af familien. Først i 1958 lykkedes det Vejby-Tibirke Kommune at købe ejendommen og arealerne for 550.000 kr. af Edit Walmsley. Huset blev revet ned i 1959 efter flygtige overvejelser om at restaurere og lave Villa Heatherhill til restaurant. Den idé frafaldt Vejby Tibirke Kommune og byråddet besluttede at frede området. Fredningen skete på baggrund af statstilskud på 300.000 kr.

I dag - Et vingeslag for Heatherhill
Heatherhill er en af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter. Her lever 8 truede arter af sommerfugle. Men, sommerfuglene er i tilbagegang! Det vil Gribskov Kommune ændre på sammen med sommerfugleeksperter og botanikere fra Lepidopterologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Aage V. Jensens Fond har skænket 167.000 kr. til projektet, der løber fra 2019-2023. Vi registrerer forekomsten af sommerfuglene og de planter de lever af og på. 

Naturplejeforsøg i indhegninger
Græssende får står for naturpleje på Heatherhill. Fra 2019-2023 foretages forskellige forsøg på at finde frem til de naturplejemetoder, der fremmer de planter, som sommerfuglene er afhængige af. Vi laver forsøg med leslåning og afbrænding inden for indhegningen. Hegnene vil blive fjernet med udgangen af 2023. 

Kilder
Vejby Nyt nr. 3, 2014, Det Lokalhistoriske Hjørne, s. 20-21. Wikipedia. Gribskov Arkiv

Villa Heatherhill
Villa Heatherhill
Kaj Nielsen foran Villa Heatherhill i 1946. Hans far Martin Nielsen, der boede på Klitgården havde opsyn med huset, når det stod tomt.
Kaj Nielsen foran Villa Heatherhill i 1946. Hans far Martin Nielsen, der boede på Klitgården havde opsyn med huset, når det stod tomt.
Dannebro hejses. Prins Harald og familien ankom til Heatherhill i maj 1927 og havde lejet huset for sommeren.
Dannebro hejses. Prins Harald og familien ankom til Heatherhill i maj 1927 og havde lejet huset for sommeren.
Inden nedrivningen i 1958 var Villa Heatherhill i en sørgelig forfatning.
Inden nedrivningen i 1958 var Villa Heatherhill i en sørgelig forfatning.
Tegning af Villa Heatherhill. Bragt som reklame i Aftenposten 26.1.1915 og Landet 23.5.1915.
Tegning af Villa Heatherhill. Bragt som reklame i Aftenposten 26.1.1915 og Landet 23.5.1915.